Căutare versuri

Costel Zăgan

EREZIA FRICII ÎN DOI

Șobolanul
 
din
 
noi
 
iar
 
perforează
 
epiderma
 
caracterului
 
Roade
 
haina
 
conștiinței
 
Și
 
folosind
 
frica
 
drept
 
antidot
 
universal
 
Dansează
 
cu
 
primade9fc-_dsc0715
 
gaură
 
Costel Zăgan, Ode gingașe
 

NIȘTE ÎNTREBĂRI DE COPIL

Când Unde Cum De ce nişte întrebări nişte destine
Dragă Kitty mai multe nu ştiu nici eu Deodată în toa
te încăperile lumii se face linişte O linişte care supu
rează Cicatrici pentru ziua de mâine Scriu torenţial
urmărit(ă) parcă de nişte ochi SS Indiscreţia urcă şi
coboară Un du-te-vino de neplăceri şi tristeţi Dragă
Kitty peste o sută de ani n-are niciun rost să-ţi mai
fie milă
 
poezie de Costel Zăgan din Contrajurnalul Annei Frank (28 iunie 2019)
 

VIITORUL CA HIATIRONIE

Ha-ha-ha
surpriză
Eu mă despart
și de prezent
tot
râzând
Dumneavoastră încotro
precinstitelor fețe
cu-aceste
măști
de
contrabandă
Cu-acești Balcani
pe scară rulantă
Costel Zăgan, Poeme infracționale
 

ANTIJURNALUL MEU

Dragă Kitty după cum vezi încă
mai trăiesc și ăsta-i lucrul cel mai
important spune Dumnezeu Ulti
ma citație a Annei Frank a venit
pe numele meu Sunt chemat ur
gent în paradisul pierdut al me
lancoliei Tăcerea a făcut un scan
dal monstru Cine-s ăștia mă rog
care vor să-mi pună poezia la punct
 
Costel Zăgan, CONTRAJURNALUL ANNEI FRANK
 

ULTIMA CITAȚIE

Dragă Kitty aş vrea să-i scriu prin
intermediul tău Annei Frank Se poa
te căci lumea m-a exilat şi pe mine
cu tot cu poezie din fericire Iar sin
gurătatea care ne-a înfiat are grijă
de noi ca de nişte copiii extrem de
problematici În rest fiecare se spală
singur pe mâini
 
Costel Zăgan, Contrajurnalul Annei Frank (15 iunie 2019)
 

ADAM ERA ROȘU CA UN MĂR

Și-a văzut-o
pe
Eva
Cum
îngrămădea
un
glonț
În
magazia
pistolului
Fără
pic
de
rușine
Iar
culoarea
i-a
zburat
De
pe
față
Pe
mâinile
albe
ca
zăpada
Costel Zăgan, Gol-pușcă
 

Erezie de bronz

Peste capetele noastre înfierbântate
un băieţel de bronz face pipi E noap
te şi prin lunetă admir Bătălia de la
Waterloo De pe lună istoria-i ca o
apă trecut prezent şi viitor simple
valuri Autre chose Je perds mon
temps tu perds ton temps
Tout le monde y gagne
O fetiţă de aur face kk
Merci
mademoiselle
Merci
monsieur
avec plaisir
 
poezie de Costel Zăgan din Erezii de-o clipă II
 

Depre primăvară

Primăvara ne înverzește...sufletele!
 
Costel Zăgan
 

GRĂDINARUL POET

Doamne fără perdele
îndrăgostit de lalele
și numai de-o lalea
fără perdea
 
Costel Zăgan, AXIOMELE LUI DON JUAN
 

EMINESCU SPERANȚA DE REZERVĂ

Eminescu, speranța de rezervă
 
Hai să bârfim pe marginea/ şi de ce nu
în centrul acestui vers
 
NU CREDEAM SĂ-NVĂŢ A MURI VREODATĂ
 
De pildă tu/ ce ai de spus
 
Eu pur şi simplu trăiesc
când să mai învăţ şi să mor
 
Dar tu
Eu tocmai nasc
asemenea subiect mă depăşeşte
 
Totuşi
ai grijă
nu scoate moartea din viteză
 
La curbe
adolescenţa produce
valuri incurabile
 
a a aaaa
 
Acum e-acum
 
S-o auzim
pe EA
Frumoasa- Frumoaselor
 
Învaţă să moară
la zi ori la seral
 
Păi
pe mine
frumuseţea
m-a scos la suprafaţă
şi cred
moartea-i altă viaţă
 
Da da
ai nimerit-o
ca de obicei
 
moartea ţine la femei
 
Şi totuşi eu
dragă fată
 
nu credeam să-nvăţ a muri vreodată
 
Costel Zăgan, (Poeme infracționale, 1995)
 

Pagini